/* */

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto#PÖYTÄKIRJAT#Pöytäkirja (N:o 34) Grönlantia koskevista erityisjärjestelyistä