Kirjallinen kysymys E-2667/10 esittäjä(t): Nuno Melo (PPE) komissiolle. Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta Portugalissa annettuun määräykseen tehdyt muutokset III