Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 431/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi