2011/256/EU: Neuvoston päätös, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2011 , Euroopan unionin ja Argentiinan tasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta