ETA:n sekakomitean päätös N:o 108/2012, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2012 , ETA-sopimuksen liitteen XI (Sähköinen viestintä, audiovisuaaliset palvelut ja tietoyhteiskunta) muuttamisesta