Kommissionens förordning (EG) nr 3062/94 av den 15 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3061/84 om tillämpningsföreskrifter för systemet med produktionsstöd för olivolja