Verordening (EG) nr. 3062/94 van de Commissie van 15 december 1994 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3061/84 houdende uitvoeringsbepalingen van de produktiesteunregeling voor olijfolie