Monoscoop v. SMHV (SUDOKU SAMURAI BINGO) TITJUR Unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) tuomio 4 päivänä maaliskuuta 2010. # Monoscoop BV vastaan Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV). # Yhteisön tavaramerkki - Hakemus sanamerkin SUDOKU SAMURAI BINGO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Kuvailevuus - Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta). # Asia T-564/08.