/* */

Ehdotus: neuvoston päätös, XX, luvan antamisesta jäsenvaltioille liittyä Pariisissa 22 päivänä marraskuuta 1928 allekirjoitettuun sekä 10 päivänä toukokuuta 1948, 16 päivänä marraskuuta 1966 ja 30 päivänä marraskuuta 1972 tehdyillä pöytäkirjoilla ja 24 päivänä kesäkuuta 1982 ja 31 päivänä toukokuuta 1988 tehdyillä yleissopimuksen muutoksilla muutettuun kansainvälisiä näyttelyitä koskevaan yleissopimukseen EN .