Kirjallinen kysymys E-6589/09 esittäjä(t): Paul Rübig (PPE) komissiolle. EU:n asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista ja lupamenettelystä (REACH)