Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9174 – Aunde/Brose/JV) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)