2012/691/EU: Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 6 päivänä marraskuuta 2012 , poikkeusten myöntämisestä Euroopan ympäristötilinpidosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 691/2011 soveltamisesta Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Kyproksen tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan ja Puolan tasavallan osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 7645)