medi v. SMHV (medi) TITJUR Unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) tuomio 12 päivänä heinäkuuta 2012. # medi GmbH & Co. KG vastaan Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV). # Yhteisön tavaramerkki - Hakemus sanamerkin medi rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Ehdoton hylkäysperuste - Erottamiskyvyn puuttuminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohta. # Asia T-470/09.