Asia T-393/10 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 13.4.2011 — Westfälische Drahtindustrie ym. v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Kilpailu — Komission päätös, jolla määrätään sakko — Pankkitakaus — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus)