Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta (EU) N:o 6/2010 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi uuselintarvikkeista, asetuksen (EY) N:o 1331/2008 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta Vahvistettu neuvostossa 15 päivänä maaliskuuta 2010 (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)