Kirjallinen kysymys E-006895/11 Georgios Stavrakakis (S&D) komissiolle. Euroopan laajuiset verkot, maaseudun kehittäminen ja yhdennetty meripolitiikka