Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6097 – Caterpillar/Bucyrus) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti