Kirjallinen kysymys E-005172/11 James Elles (ECR) komissiolle. Talousarvion täytäntöönpanoasteet – Maatalous ja maaseudun kehittäminen