Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/123 z dne 2. februarja 2021 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 761) (Besedilo velja za EGP)