Kirjallinen kysymys E-0654/10 esittäjä(t): Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) komissiolle. Kaupalliset takuut kuluttajan oikeuksista annetussa direktiiviehdotuksessa