Komission asetus (EU) N:o 1282/2011, annettu 28 päivänä marraskuuta 2011 , elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun direktiivin 2011/10/EU muuttamisesta ja oikaisemisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti