Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 14/12/2011) keskittymän (Asia N:o COMP/M.6433 - GLENCORE / CARLO COLOMBE) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)