Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5806 – KKR/Pets at Home) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ETA:n kannalta merkityksellinen teksti