Asia C-428/08: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 6.7.2010 (Rechtbank 's-Gravenhagen (Alankomaat) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Monsanto Technology LLC v. Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV ja Alfred C. Toepfer International GmbH (Teollisoikeudet ja kaupalliset oikeudet — Bioteknologian keksintöjen oikeudellinen suoja — Direktiivi 98/44/EY — 9 artikla — Patentti, joka suojaa geneettistä tietoa sisältävää tai siitä koostuvaa tuotetta — Materiaali, johon tuote on yhdistetty — Suoja — Edellytykset)