Komission asetus (EU) N:o 292/2010, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2010 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi