Asia T-70/09: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.4.2011 — Alankomaat v. komissio (Euroopan aluekehitysrahasto — Groningen-Drenthen alueen ainoa ohjelma-asiakirja — Päätös, jossa vähennetään tuen määrää ja määrätään maksetut rahamäärät perittäviksi osittain takaisin — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen (ETY) N:o 4253/88 23 artiklan 1 kohta sekä 24 artiklan 1 ja 2 kohta)