Kirjallinen kysymys E-003989/11 John Stuart Agnew (EFD) komissiolle. Komissio ja taloudelliset kannustimet