/* */

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto - PÖYTÄKIRJAT - Pöytäkirja (N:o 35) Irlannin perustuslain 40.3.3 artiklasta