Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 123, 2007