/* */

Kirjallinen kysymys E-1500/10 esittäjä(t): Frieda Brepoels (Verts/ALE) komissiolle. Ulkomaille maksetun arvonlisäveron palautukset