Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 01/03/2010) keskittymän (Asia N:o COMP/M.5650 - T-MOBILE / ORANGE) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)