Kirjallinen kysymys P-7889/10 Alfredo Antoniozzi (PPE) komissiolle. Euroopan unionin kansalaisten oikeutta liikkua vapaasti jäsenvaltioiden alueella koskevan direktiivin 2004/38/EY tarkistaminen