Oikaistaan neuvoston täytäntöönpanopäätös 2012/424/YUTP, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2012 , Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/782/YUTP täytäntöönpanosta ( EUVL L 196, 24.7.2012 )