Kirjallinen kysymys P-008633/11 Francesco De Angelis (S&D) komissiolle. Pk-yritykset ja saatavien perintä