Kirjallinen kysymys E-005399/11 Luigi Berlinguer (S&D) komissiolle. Euroopan parlamentin äänestys ja EU:n kanta näkövammaisia koskevasta WIPO:n sopimuksesta