2011 m. spalio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1093/2011 dėl nuostatų, leidžiančių nukrypti nuo kilmės taisyklių, nustatytų Protokole dėl sąvokos produktų kilmė apibrėžties, pridedamame prie Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo, taikymo