Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1093/2011, annettu 28 päivänä lokakuuta 2011 , Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean väliseen vapaakauppasopimukseen liitetyssä alkuperätuotteiden määritelmää koskevassa pöytäkirjassa määrättyjen alkuperäsääntöjen poikkeusten soveltamisesta