Kirjallinen kysymys E-010157/10 Martin Ehrenhauser (NI) komissiolle. 29 artiklan mukaisen tietosuojaryhmän kanta matkustajarekisteritietojen vaihtoon