Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. marraskuuta 2012 Dohan (Qatar) ilmastokokouksesta (COP 18) (2012/2722(RSP))