EFTAn tuomioistuimen työjärjestyksen muutokset, – jotka EFTAn tuomioistuin on hyväksynyt 16 päivänä toukokuuta 2012