Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 26 päivänä marraskuuta 2010 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/39.398 – VISA MIF – Esittelijä: Malta