Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/522, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2019, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1191/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tietojen ilmoittamisesta fluorihiilivetyjä sisältävien polyolien tuotannosta, tuonnista ja viennistä asetuksen (EU) N:o 517/2014 19 artiklan nojalla