MEDIA 2007 – Ehdotuspyyntö – EACEA/04/10 – Pilottihankkeiden toteuttamiseen myönnettävä tuki