Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 28/09/2010) keskittymän (Asia N:o COMP/M.5765 - FOXCONN / DELL (PRODUCTS) POLAND) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)