Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 667/2011, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2011 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi