Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2017/1775 van de Raad en Verordening (EU) 2017/1770 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali van toepassing zijn2020/C 4/02