Avviż għall-attenzjoni tas-suġġetti tad-data li għalihom japplikaw il-miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2017/1775 u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1770dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Mali2020/C 4/02