Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2017/1775 на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/1770 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Мали2020/C 4/02