KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE KOLMANSILLE MAILLE ANNETTAVAA EU:N BUDJETTITUKEA KOSKEVA UUSI LÄHESTYMISTAPA