Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5785 – Sun Capital/DSM Special Products) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti